OM LEG PÅ STREG I DAGTILBUD

Til nogle af legene skal du bruge figurark eller billedkort. (Opgavearkene kræver Leg på streg adgang, kontakt Ji sport for at få adgang) 

Se opgavearkene her.

Eksempel til legene med billedkortene:

Legens gang
1. Legen begynder med, at det forreste barn i rækken tager det øverste kort i bunken og identificerer antallet af figurer på kortet, f.eks. to giraffer.
2. Barnet løber herefter ned til tal- og figurbanen, hvor barnets opgave er at parre kortet med det korrekte tal på banen. I dette eksempel skal kortet placeres på tallet 2.
3. Når kortet er placeret på banen, løber barnet tilbage og stiller sig bag i rækken.
4. For at minimere ventetiden, skal børnene instrueres i, at det næste barn i rækken må trække et kort, så snart det første barn er løbet hen mod banen.
5. Når alle kortene er placeret på banen, beder pædagogen børnene om at hente de placerede billedkort igen. Pædagogen beder f.eks. et barn om at hente det billedkort, som har tre figurer på. Børnene henter på skift et billedkort, indtil banen igen er tom for billedkort.
6. Legen er slut, når alle kort er fjernet fra tal- og figurbanen.

 

Opgaveark