OM LEG PÅ STREG I DAGTILBUD

Leg på streg til dagtilbud

Formålet med Leg på streg til dagtilbud er at fremme børns bevægelsesglæde gennem lege, der skaber fælles oplevelser og styrker sociale relationer i børnegruppen.

KORT FORTALT

 • Alle legene foregår på tre baner, som males op på legepladsen; en bogstavbane, en tal- og figurbane og en løbebane.
 • Legene introducerer barnet til tal, bogstaver og figurer gennem leg og bevægelse.
 • Leg på streg til dagtilbud kan fungere som et brobyggende redskab mellem dagtilbud og skole. Det er med til at skabe genkendelighed, når barnet starter i skole.
 • Legene henvender sig til den ældste børnegruppe, men institutionens yngste børn har også glæde af legene, hvis de tilpasses og justeres til dem.
 • Legene har fokus på at styrke barnets grov- og finmotoriske færdigheder, da gode motoriske færdigheder er fundamentale for barnets bevægelsesglæde.
 • Legene understøtter det pædagogiske arbejde med læreplanstemaerne. Legene arbejder på forskellig vis med temaerne og har især fokus på at styrke barnets sociale, personlige og kropslige kompetencer.

  PÆDAGOGISKE MULIGHEDER
  Leg på streg til dagtilbud skaber rum for leg, læring og udvikling gennem lege, som er udviklet til at styrke det enkelte barns bevægelsesniveau og læring. Konceptet bruger bevægelse som et redskab på lige fod med andre didaktiske værktøjer. Legene understøtter særligt barnets udvikling af sociale og personlige kompetencer. Se nedenstående figur.

  Om Leg på streg til dagtilbud

  MOTORISK UDVIKLING

  Udvikling af børns motorik er fundamentet for deres bevægelsesglæde, da det skaber et godt grundlag for at få gode oplevelser, både kropsligt og socialt. I alderen 0-6 år har børn de bedste muligheder for at udvikle deres motorik og dermed skabe et godt bevægelsesfundament (Kilde: Vandorpe, B et al. 2012).

  I legene er der fokus på at styrke børnenes grov- og finmotoriske færdigheder. Se nedenstående figur med liste over forskellige måder at styrke barnets motorik.

  Om Leg på streg til dagtilbud

Udtalelser

"Konceptet øger barnets motoriske udvikling gennem motiverende og udfordrende
lege. Jo mere kompetent barnet føler sig på det motoriske område, desto større
er sandsynligheden for, at barnet tilvælger fysiske fritidsaktiviteter senere i livet
(Vandorpe et al. 2012)."

"En tidlig indsats er afgørende, da barnets bevægelsesvaner grundlægges allerede
i de første år (Nabe-Nielsen et al. 2005). Dagtilbud er en oplagt arena, da danske
børn tilbringer en stor del af deres vågne timer her. De fysiske rammer og
pædagogernes arbejde i dagtilbuddet bør derfor indbyde til bevægelse."