UNDERVISNINGSMATERIALE TIL DE STUDERENDE

Materialet består af flere dele, herunder et undervisningshæfte, en formidlingsfilm, en dokumentationsopgave, samt alt der hører med til Leg på streg.

Nedenfor findes det materiale, dine studerende behøver for at komme i gang med et forløb.

De studerende skal igennem et tredelt forløb, herunder en inspirationsdel, en afprøvningsdel og en dokumentationsdel. Her skal de tilegne sig færdigheder og viden om integration af bevægelse i undervisningen.

De forskellige dele er beskrevet i vores undervisningsmanual, som kan findes her.

Nedenfor finder du materiale til brug i undervisningen, herunder et undervisningshæfte, en dokumentationsopgave og en formidlingsfilm.


Undervisningsmateriale

HENT UNDERVISNINGSHÆFTET

Undervisningshæftet sammenfatter den bagvedliggende teori med udgangspunkt i de seneste forskningsresultater.

Hæftet beskriver opbygning og integration af bevægelse i undervisningen samt en introduktion til Leg på streg.

Undervisningshæftet kan de studerende bruge i hele forløbet.

Download undervisningshæftet her


SE FORMIDLINGSFILMEN

For at underbygge undervisningshæftet består materialet af en formidlingsfilm, hvor førende danske forskere udtaler sig om fordelene ved at integrere bevægelse i skolesammenhænge.

Filmen stiller skarpt på, hvorfor fysisk aktivitet giver så god mening i skolen.

Se formidlingsfilmen her


Undervisningsmateriale

HENT DOKUMENTATIONSOPGAVEN

For at koble teorien til den praktiske del af Leg på streg er her en dokumentations-opgave, som de studerende skal udarbejde og besvare under deres praktik.

Opgaven tager udgangspunkt i de studerendes egne refleksioner og oplevelser med bevægelse integreret i undervisningen.

Opgaven er blevet udviklet under to testforløb i samarbejde med Jette Lindgaard, lektor på UC Syd.

Download dokumentationsopgaven her