EVALUERINGSRAPPORTER

Kræftens Bekæmpelse har gennemført forskellige evalueringer blandt brugerne af Leg på streg. Formålet har været at få indblik i undervisernes holdning og brug af konceptet. Resultaterne er samlet i rapporterne herunder.


Evalueringer

Denne statusrapport præsenterer udvalgte resultater fra en spørgeskemaundersøgelse, som er gennemført i november-december 2016.

Undersøgelsen er gennemført blandt lærere og pædagoger, der har deltaget i et Leg på streg-kursus i efteråret 2016.

Resultaterne siger derfor ikke noget om de lærere og pædagoger, som ikke har været på kursus i Leg på streg.

Læs eller download rapporten her


Evalueringer

Denne rapport søger at tilvejebringe viden om bevægelsesaktiviteter i undervisningen ved at give et indblik i, hvilke tanker lærere gør sig om at anvende Leg på streg i deres undervisning.

Undersøgelsen er baseret på tre kvalitative interviews med lærere og observation af deres undervisning.

Læs eller download rapporten her


Evalueringer

Denne rapport præsenterer resultater fra en kvalitativ undersøgelse herunder observation og interviews, som er gennemført i oktober 2017.

Undersøgelsen er gennemført blandt skoleledere, lærere og pædagoger i henholdsvis Tårnby, Thisted, Egedal og Middelfart kommuner.

Formålet med rapporten er at afdække brugen af og holdningen til bevægelseskonceptet Leg på streg og yderligere, hvordan konceptet kan optimeres og fremtidssikres.

Læs eller download rapporten her