Leg på streg til udskolingen er en videreudvikling af Leg på streg til indskolingen og mellemtrinnet. Leg på streg er et koncept, som flytter undervisningen fra klasselokalet ud i skolegården på tre farverige tal- og bogstavsbaner.

Om Leg på streg i udskolingen: 

Leg på streg giver inspiration til aktiviteter, som kan bidrage til at opfylde kravet om 45 minutters bevægelse i løbet af skoledagen, samtidig med at det opfylder faglige mål for fagene dansk, sprogfag, kulturfag, matematik, naturfag samt sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Aktiviteterne er tænkt som et supplement til undervisningen og er et redskab til at gribe undervisningen an på en ny måde.
Alle aktiviteter taler ind i fagenes kompetenceområder.

De indeholder forslag til læringsmål, aktivitet og opfølgning. Det er vejledende, og du kan bruge materialet, som det er, eller du kan tilpasse det til din undervisnings formål og dine elever. Leg på streg er også udviklet, så det er muligt at differentiere undervisningen, så alle elever kan være med på trods af deres varierende forudsætninger.
Konceptet styrker eleverne trivsel og evne til at samarbejde, fordi de er sammen om at løse faglige problemstillinger på en sjov og anderledes måde.

Vi håber, at materialet vil inspirere til en hverdag, hvor bevægelse spiller en aktiv og meningsfuld rolle i undervisningen til gavn for elevernes læring, sundhed og trivsel.

 

Forskning har vist, at bevægelse har en positiv effekt for børn og unges trivsel og mentale sundhed (2). Det nationale videncenter KOSMOS har for Undervisningsministeriet udviklet modellen ”Bevægelsesglæde i  udskolingen” (3). Den har til formål at stimulere forskellige glædestyper, når der arbejdes med bevægelse i udskolingen. Modellen er et redskab til at blive bevidst om, hvad der motiverer og skaber trivsel for den enkelte elev såvel som for hele klassen. Den kan være en pædagogisk metode til at undersøge og italesætte, hvilken bevægelsesglæde eleverne oplever ved de enkelte bevægelsesaktiviteter.

Blå
Bevægelsesglæden opstår, når eleven føler sig set eller
hørt. Eleven er optaget af at blive anerkendt af de andre
elever eller underviseren.

Grøn
Bevægelsesglæden opstår, når bevægelsesaktiviteten har
fokus på konkurrence. Eleven ønsker at blive bedre for i
sidste ende at mærke, at bevægelsesaktiviteten mestres.

Rød
Bevægelsesglæden opstår, når bevægelsesaktiviteten
foregår i samværet med andre. Eleven er optaget af
fællesskabet og er interesseret i, at bevægelsesaktiviteten
lykkes.

Gul
Bevægelsesglæden opstår, når eleven oplever mulighed
for at eksperimentere med sit hoved og krop. Eleven
værdsætter muligheden for fordybelse og at arbejde med
sin fantasi.

Når du som underviser har fået rettet fokus på, hvad der motiverer den enkelte elev til bevægelse, og evt. italesat det, kan aktiviteterne justeres, f.eks. ved hjælp af aktivitetsmodellen så Leg på streg aktiviteten appellerer til specifikke elever eller flest mulige i klassen.

Læs mere om hvordan I kommer igang med Leg på streg i udskolingen her.